About Us

Roelof Erasmus van der Merwe

Een onderzoeksprogramma is een georganiseerd professioneel netwerk van onderzoekers die fundamenteel wetenschappelijk onderzoek uitvoeren op specifieke gebieden. De term is herhaaldelijk gebruikt door wetenschapsfilosofen om de verschillende normatieve modellen van de wetenschap die beschikbaar zijn door Karl Popper en Ire Lakatos te herformuleren en te vermengen. De twee filosofen waren het niet alleen oneens over de methoden en modellen die ze gebruikten voor wetenschappelijk redeneren.